Jälkihuolto

  • omaan kotiin siirtyvälle nuorelle
  • nuorta tavataan hänen omassa ympäristössään
  • avustetaan koulu- ja työasioissa, virastoissa jne.
  • aikuinen kontakti nuoren elämässä
  • tuki, neuvonta, keskustelut ja aktivointi