Palvelut

Toimintapamme voidaan ajatella portaina, joita pitkin nuori kulkee kohti eheämpää ja itsenäisempää tulevaisuutta.


1.  RYHMÄKOTI -porras

Kokonaisvaltainen kuntoutus ja hoito jatkuvalla aikuisten läsnäolola.

2.  SOLUASUMINEN -porras

Ryhmäkodin yhteydessä sijaitsevissa soluasunnoissa harjoitellaan itsenäistymistä aikuisten valvonnassa. Solussa asuva nuori pyrkii pärjäämään itsenäisesti, hoitamaan koulun tai työn sekä talouden. Nuori saa viikottain rahaa päivittäisten menojen kattamiseen. Henkilökunta ohjaa ja opastaa nuorta tarvittaessa sekä tarjoaa keskusteluapua ja tukea.

3.  OMA ASUNTO -porras

Nuori asuu tukiasunnossa tai muussa asunnossa siten, että huolehdimme nuoren asumiskuluista ja nuori saa viikottain rahaa päivittäisten menojen kattamiseen.
Tukihenkilömme tapaa nuorta sovitusti, jolloin seurataan kuinka nuori pärjää itsenäisesti ilman aikuisten päivittäistä läsnäoloa.Tarvittaessa nuorta autetaan asioiden hoitamisessa, seurataan vointia sekä tuetaan häntä. Autetaan ja tuetaan harrastusten ja sosiaalisten suhteiden luomisessa.


4.  ITSENÄINEN TOIMIJA -porras

Nuori hoitaa itsenäisesti asumiskulut ja muun talouden. Nuori osaa toimia yhteiskunnassa itsenäisesti. Kasvun Portaiden tukihenkilö tapaa kuitenkin nuorta vielä sovitusti ja auttaa tarvittaessa mm. asioinneissa. Voinnin seuranta sekä aikuisen tuki.