Yritys

Omavalvonta ja asiakastyytyväisyys

Rakennus pihan puolelta

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista tuli voimaan lokakuussa 2011. Lain 6 §:n mukaan yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Kasvun Portaat Oy on laatinut omavalvontasuunnitelman, jota päivitetään aina tarvittaessa. Suunnitelma on meille tärkeä työkalu yhdessä laatukäsikirjan kanssa. Pyrimme kehittämään palveluiden laatua ja seuraamaan laadun toteutumista itse kehittämillämme mittareilla. Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka on nähtävillä ryhmäkodilla.

Portaikko

Seuraamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä palveluihimme vuosittain, teettämällä kyselyn niille sosiaalityöntekijöille, joilta on meille nuori sijoitettuna tai tukipalveluiden piirissä.

Uusimpaan asiakastyytyväisyyskyselyn pääsee tutustumaan tästä.

Nuoren huone

Opetustila

Yksi oleskelutiloista