Yritys

Omavalvonta ja asiakastyytyväisyys

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista tuli voimaan lokakuussa 2011. Lain 6 §:n mukaan yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi. Kasvun Portaat Oy on laatinut omavalvontasuunnitelman, jota päivitetään aina
tarvittaessa. Suunnitelma on meille tärkeä työkalu yhdessä laatukäsikirjan kanssa. Pyrimme kehittämään palveluiden laatua ja seuraamaan laadun toteutumista itse kehittämillämme mittareilla. Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka on nähtävillä ryhmäkodilla.

Seuraamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä palveluihimme vuosittain, teettämällä kyselyn niille sosiaalityöntekijöille, joilta on meille nuori sijoitettuna tai tukipalveluiden piirissä.Rakennus pihan puolelta

Portaikko

Nuoren huone

Opetustila

Yksi oleskelutiloista