Ryhmäkoti

1. porras - Ryhmäkoti

 • hoidollinen yksikkö
 • psykiatrista kuntoutusta
 • huolenpitoa ja hoivaa
 • elämän hallinnan opettelua
 • arjen taitojen opettelua
 • koulunkäynnin tukemista
 • kuntoutussuunnitelmat
 • huostaanotettu tai avopuolen sijoitettu nuori2. porras - Itsenäistyvä nuori ryhmäkodilla

 • askelta itsenäisempi asuminen
 • nuori opettelee huolehtimaan itsenäisesti elämiseen liittyvistä asioista aikuisten tukemana
 • kannustamme nuorta aktiivisuuteen