Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilöiksi nuorelle on saatavilla sekä nais- että miesohjaajia.


  • eri syistä tukea tarvitseville
  • keskustelut, tukeminen ja ohjaaminen
  • sosiaalisten virikkeiden luominen
  • harrastuksiin aktivoiminen
  • asiointiapu